Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sjetne skole
Parallellen 14
7081 SJETNEMARKA
Org.nr 875290142
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,9 34,8 38,2 45,6 43,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 17,5 16,1 13,1 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 9 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 199,6 150,4 104,0 59,8 119,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 10,2 13,6 20,4 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,7 19,9 17,3 14,4 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 18,4 19,1 15,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 21,0 19,9 16,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,4 99,1 98,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 079 21 668 24 021 30 084 27 547
Undervisningstimer totalt per elev 45 41 44 54 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no