Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sjernarøy oppvekstsenter - Avdeling skule
Sjernarøyvegen 898
4170 SJERNARØY
Org.nr 975275353
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 4,8 4,2 3,2 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,4 5,8 5,9 9,1 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,3 8,7 20,9 23,6 35,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,8 62,6 25,9 34,6 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,3 5,9 5,8 9,0 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 6,1 6,0 9,8 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,7 83,1 84,3 64,6 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 050 3 320 2 907 2 125 2 394
Undervisningstimer totalt per elev 139 128 126 82 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no