Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sirma oppvekstsenter
Sirma
9826 SIRMA
Org.nr 975280268
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Deanu Gielda / Tana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 2,2 2,2 2,2 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 2,3 1,8 2,3 2,3 3,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,6 2,0 2,5 2,5 4,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 2,8 2,0 2,5 2,5 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,3 100,0 100,0 70,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 454 1 602 1 602 1 602 1 805
Undervisningstimer totalt per elev 307 400 320 320 201
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no