Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sinsen skole
Lørenveien 7
0585 OSLO
Org.nr 974590174
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,0 49,4 50,0 50,4 47,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,9 13,6 13,5 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 14 15 11 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,3 45,7 41,3 58,6 69,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8 27,3 29,8 21,1 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,6 14,4 14,2 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 21,4 20,5 20,5 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 86,7 84,5 80,6 84,9
Lærertimer som gis til undervisning 31 749 32 794 33 421 34 152 31 597
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 54 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no