Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sinsen skole
Lørenveien 7
0585 OSLO
Org.nr 974590174
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 49,4 50,0 50,4 47,0 47,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,6 13,5 13,9 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 15 11 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 41,3 58,6 69,2 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,3 29,8 21,1 18,2 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,4 14,2 14,5 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 20,5 20,5 17,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 84,5 80,6 84,9 81,7
Lærertimer som gis til undervisning 32 794 33 421 34 152 31 597 31 806
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 55 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no