Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sinnes skule
Sirdalsveien 7352
4443 TJØRHOM
Org.nr 975271846
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sirdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,1 9,8 9,6 9,0 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 5,4 5,9 6,2 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 0,0 60,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 0,0 8,4 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 6,3 5,9 6,2 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,7 5,7 6,6 7,6 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 6,3 6,2 6,7 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 402 6 270 5 829 5 450 4 977
Undervisningstimer totalt per elev 120 131 121 116 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no