Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Singsaker skole
Jonsvannsveien 2
7016 TRONDHEIM
Org.nr 976677269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 24,5 25,2 26,6 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 18,4 17,4 16,7 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 13 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 37,2 32,0 34,9 40,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,6 44,8 49,8 44,4 34,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 18,2 17,4 16,9 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 22,2 20,8 21,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 97,3 98,3 94,3 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 427 16 444 17 116 18 254 21 071
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 43 44 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no