Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Singsaker skole
Jonsvannsveien 2
7016 TRONDHEIM
Org.nr 976677269
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 25,2 26,6 29,8 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 17,4 16,7 14,2 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 13 12 10 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,2 32,0 34,9 40,0 38,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 44,8 49,8 44,4 34,0 37,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,2 17,4 16,9 14,4 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 20,8 21,7 18,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,3 94,3 93,2 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 444 17 116 18 254 21 071 20 035
Undervisningstimer totalt per elev 40 43 44 52 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no