Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
7387 SINGSÅS
Org.nr 975282821
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 7,3 7,7 7,8 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,6 9,1 8,6 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,8 18,6 39,6 34,4 35,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,8 46,4 21,4 23,4 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,7 9,2 8,7 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 19,2 11,0 10,2 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 644 4 864 5 282 5 399 5 472
Undervisningstimer totalt per elev 74 77 81 86 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no