Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Bjørgen
7387 SINGSÅS
Org.nr 975282821
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 7,7 7,8 7,7 7,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,1 8,6 8,7 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,6 39,6 34,4 35,4 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 46,4 21,4 23,4 23,5 26,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,2 8,7 8,8 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 11,0 10,2 10,9 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 864 5 282 5 399 5 472 5 358
Undervisningstimer totalt per elev 77 81 86 86 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no