Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Silsand ungdomsskole (UTGÅTT)
Hallveien 23
9303 SILSAND
Org.nr 975299384
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 189
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no