Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Silsand barneskole
Stallbakken 6
9303 SILSAND
Org.nr 975285367
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 32,7 31,7 28,4 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,6 10,8 11,6 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6 58,3 49,8 46,6 51,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 17,2 20,5 23,5 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,5 10,8 11,7 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 13,3 13,3 14,5 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 86,3 89,4 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 646 23 028 22 287 19 912 20 406
Undervisningstimer totalt per elev 63 70 69 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no