Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Siljan kommune
Kommunenr 0811
Alle grunnskoler med adresse i Siljan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 31,4 32,1 34,9 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,1 11,6 10,2 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,8 94,8 73,8 78,9 66,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 9,7 12,8 10,7 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 12,3 10,5 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 11,8 14,0 12,5 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,0 16,5 14,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 95,8 97,8 94,3 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 863 18 368 18 610 20 755 21 646
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 61 70 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no