Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Siljan kommune
Kommunenr 3812
Alle grunnskoler med adresse i Siljan kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 32,1 34,9 35,4 36,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,6 10,2 9,9 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,8 73,8 78,9 66,1 54,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 12,8 10,7 12,8 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,3 10,5 10,7 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 14,0 12,5 11,2 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,5 14,6 13,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5 11,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 97,8 94,3 99,5 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 368 18 610 20 755 21 646 22 354
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 70 72 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no