Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Molandveien 29
3158 ANDEBU
Org.nr 998666783
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Signo Grunn- og videregående skole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 10,2 6,5 6,4 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 1,4 1,3 1,7 2,0 1,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,8 5,0 3,4 3,3 2,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 23,5 44,3 57,4 74,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,0 1,8 1,9 2,9 1,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,4 1,2 1,4 0,7 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 35,6 37,0 53,1 74,2 69,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 443 6 574 4 294 4 199 4 788
Undervisningstimer totalt per elev 495 548 429 350 435
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no