Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Siggerud skole
Gamle Siggerudvei 5
1404 SIGGERUD
Org.nr 974593548
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,1 30,7 31,7 33,6 33,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,1 14,4 14,2 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0 88,7 86,8 87,5 100,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 15,5 15,1 14,7 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 16,7 16,5 15,8 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 16,0 14,2 15,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 19,1 18,0 18,4 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 97,1 97,6 94,5 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 882 19 930 20 551 21 756 21 783
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 50 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no