Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sigerfjord skole
Øvraveien 68
8406 SORTLAND
Org.nr 975288234
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 9,5 9,1 10,6 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,5 11,6 10,4 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 36,8 51,7 30,6 25,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 24,7 19,8 30,7 36,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,5 11,7 10,7 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 11,5 13,1 12,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 84,2 87,5 55,8 84,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 927 6 051 5 927 7 038 7 505
Undervisningstimer totalt per elev 71 70 64 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no