Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sigerfjord skole
Øvraveien 68
8406 SORTLAND
Org.nr 975288234
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 9,3 9,5 9,1 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 10,4 10,5 11,6 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,9 37,7 36,8 51,7 30,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 23,6 24,7 19,8 30,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 10,4 10,5 11,7 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 11,6 11,5 13,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,5 84,2 87,5 55,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 263 5 927 6 051 5 927 7 038
Undervisningstimer totalt per elev 60 71 70 64 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no