Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sigdal ungdomsskole
Vestsideveien 1133
3350 PRESTFOSS
Org.nr 975284948
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sigdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 14,8 13,9 14,6 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,2 11,0 10,1 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,7 45,6 60,9 59,3 43,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 21,7 15,8 14,8 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 15,1 14,8 13,6 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,7 16,5 16,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 100,0 95,4 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 838 8 549 7 980 8 322 8 501
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 60 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no