Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. mai fra 08-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
SHAPE International School - Norwegian Section (privat)
Avenue de Sofia, Building 727, 7010 Mons
Org.nr U90099004
Privatskole
Grunnskole
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 4,9 5,5 4,0 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,1 5,5 3,9 3,4 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,1 68,6 380,0 40,0 40,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 7,2 0,9 7,5 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 6,2 5,0 4,4 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,2 6,3 4,2 3,0 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,9 6,9 5,1 3,9 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,0 2,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,0 2,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 447 3 070 3 384 2 458 3 113
Undervisningstimer totalt per elev 138 128 178 205 208
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no