Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sevland skole
Vestre Veaveg 32
4275 SÆVELANDSVIK
Org.nr 975275124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 738
Undervisningstimer totalt per elev 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no