Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sevland skole
Vestre Veaveg 32
4275 SÆVELANDSVIK
Org.nr 975275124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 15,6 15,1 16,0 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,9 10,2 9,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,8 80,3 66,2 51,1 55,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 12,4 14,3 17,0 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,0 10,3 9,8 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,4 11,7 12,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 403 10 517 10 374 10 580 9 738
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 73 76 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no