Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sevland skole
Vestre Veaveg 32
4275 SÆVELANDSVIK
Org.nr 975275124
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 15,3 15,6 15,1 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,2 10,9 10,2 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,9 90,8 80,3 66,2 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 11,3 12,4 14,3 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,1 11,0 10,3 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 12,8 12,4 11,7 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 658 10 403 10 517 10 374 10 580
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 68 73 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no