Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Setskog Oppvekstsenter - Avd skole
Mosebyveien 4
1954 SETSKOG
Org.nr 974583666
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,4 4,9 5,2 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,1 11,6 10,9 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7 64,4 56,7 54,9 34,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 16,7 18,5 17,7 30,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,4 12,2 11,2 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 13,6 13,7 14,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 100,0 100,0 100,0 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 709 3 557 3 259 3 399 3 448
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 64 68 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no