Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Setskog oppvekstsenter - Avd skole
Mosebyveien 4
1954 SETSKOG
Org.nr 974583666
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 4,9 5,2 5,1 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,6 10,9 11,4 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 56,7 54,9 34,0 32,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 18,5 17,7 30,4 28,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,2 11,2 11,7 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,7 14,6 13,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,8 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 557 3 259 3 399 3 448 3 838
Undervisningstimer totalt per elev 61 64 68 65 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no