Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Setermoen skole
Mellomveien 10
9360 BARDU
Org.nr 975285634
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bardu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 28,0 26,4 27,1 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,7 9,9 10,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,6 52,2 48,0 41,1 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 16,7 18,9 23,8 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 9,6 10,1 11,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 12,3 12,6 14,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,6 100,0 94,1 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 186 18 672 17 956 18 175 20 548
Undervisningstimer totalt per elev 69 77 75 68 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no