Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seterbråten skole
Bjørnåsveien 126
1272 OSLO
Org.nr 979127502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 33,7 32,7 35,6 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 13,1 12,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,1 83,1 71,0 50,9 32,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 14,2 17,1 21,8 35,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,8 13,8 13,2 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 20,6 20,5 16,5 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5 25,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 91,0 91,2 93,9 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 896 22 586 22 506 24 342 22 400
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 57 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no