Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seter skole
7748 SÆTERVIK
Org.nr 974578093
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Osen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,7 3,6 3,5 3,6 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,7 4,2 4,5 3,8 3,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0 60,9 136,4 118,2 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 6,4 3,1 3,1 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,5 5,0 5,6 5,6 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 4,0 4,1 2,0 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 6,2 6,4 5,4 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,1 71,5 86,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 403 2 366 2 365 2 422 2 138
Undervisningstimer totalt per elev 150 169 158 186 178
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no