Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sentrum skole (utgått)
Oscarsgate 21
9800 VADSØ
Org.nr 975279677
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vadsø kommune 97,4 92,3 92,8 83,8 88,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 171,3 1 181,7 1 168,7 1 155,2 1 141,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vadsø kommune 8,7 8,9 8,3 8,8 8,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,3 8,1 8,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vadsø kommune 6 6 11 7 8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 135 133 138 138 137
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vadsø kommune 127,7 131,8 65,7 98,1 78,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 65,0 65,0 62,2 60,0 59,1
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vadsø kommune 6,2 6,2 11,6 8,3 9,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,5 11,3 11,8 12,0 12,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vadsø kommune 8,8 9,0 8,5 8,9 7,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vadsø kommune 12,5 13,4 11,8 12,8 12,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,9 10,0 9,7 9,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vadsø kommune 12,2 12,5 11,2 12,7 11,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,1 11,8 11,6 11,3 11,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vadsø kommune 10,0 9,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,5 10,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vadsø kommune 12,0 11,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,9 11,9
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vadsø kommune 18,6 17,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vadsø kommune 90,3 90,8 96,2 92,0 95,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,3 91,7 90,4 90,7 92,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vadsø kommune 63 180 60 735 60 727 55 466 56 902
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 736 638 744 838 739 649 729 006 715 977
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vadsø kommune 82 80 86 81 90
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no