Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sentrum skole (UTGÅTT)
Oscarsgate 21
9800 VADSØ
Org.nr 975279677
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 860
Undervisningstimer totalt per elev 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no