Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sentrum skole
Sentroveien 5
3182 HORTEN
Org.nr 974605651
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 49,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 33 250
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no