Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sentrum skole
Sentroveien 5
3182 HORTEN
Org.nr 974605651
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,2 49,2 49,8 49,9 41,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,8 11,3 11,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,7 91,0 76,0 75,1 86,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 11,7 13,4 13,2 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,9 11,4 11,1 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,7 14,6 14,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 833 32 848 33 316 33 250 27 997
Undervisningstimer totalt per elev 65 63 65 67 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no