Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Senja montessoriskole (privat)
Fjordgårdveien 15
9388 FJORDGARD
Org.nr 915684920
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Senja montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,1 4,8 5,0 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,5 4,1 5,2 3,3 4,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,2 20,6 71,9 177,8 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 19,1 6,7 1,8 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 6,0 6,4 4,5 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 3,1 6,1 3,0 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 6,0 11,4 4,9 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,7 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,0 4,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,1 46,3 75,6 69,8 60,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 028 3 610 3 192 3 458 3 211
Undervisningstimer totalt per elev 201 180 139 216 178
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no