Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Senja Montessoriskole (privat)
Fjordgårdveien 15
9388 FJORDGARD
Org.nr 915684920
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Senja Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,1 4,8 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 3,5 4,1 5,2 3,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,2 20,6 71,9 177,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 19,1 6,7 1,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 6,0 6,4 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 3,1 6,1 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 6,0 11,4 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,1 46,3 75,6 69,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 028 3 610 3 192 3 458
Undervisningstimer totalt per elev 201 180 139 216
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no