Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selsbakk skole
Selsbakkvegen 31
7027 TRONDHEIM
Org.nr 875295942
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 25,4 23,7 24,9 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,3 15,6 14,8 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 208,4 222,4 237,2 114,5 112,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 5,6 5,8 11,7 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 19,0 20,9 19,7 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 20,6 23,3 21,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 495 14 614 13 623 14 728 14 889
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 42 44 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no