Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selnes skole
Nisevegen 52
9100 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566451
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 18,5 23,0 20,0 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 12,5 11,1 13,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,5 115,5 132,3 4 333,3 258,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 10,8 8,2 0,3 4,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 12,6 11,4 13,5 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 15,0 13,9 20,2 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 973 13 680 16 654 14 440 16 146
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 67 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no