Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selnes skole
Nisevegen 52
9100 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566451
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 23,0 20,0 22,3 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,1 13,3 12,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,5 132,3 4 333,3 258,9 317,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 8,2 0,3 4,8 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,4 13,5 12,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 13,9 20,2 18,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 680 16 654 14 440 16 146 16 121
Undervisningstimer totalt per elev 59 67 56 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no