Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sellanrå skole
Moldelivegen 89
6413 MOLDE
Org.nr 973994727
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 26,4 23,7 25,0 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,0 15,4 14,8 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,9 95,7 80,7 77,0 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 13,2 17,3 17,6 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,0 15,4 14,9 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 18,6 20,9 20,5 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,1 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 442 17 674 15 959 16 932 18 438
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 48 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no