Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljord kommune
Kommunenr 3820
Alle grunnskoler med adresse i Seljord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,1 40,7 43,1 42,1 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,0 9,5 10,1 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,1 91,8 65,7 48,3 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 9,3 12,8 18,5 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,6 10,1 10,4 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 12,0 11,7 12,7 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,5 13,9 15,2 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 95,4 99,5 97,7 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 007 24 873 27 004 26 594 29 559
Undervisningstimer totalt per elev 76 72 75 71 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no