Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljord kommune
Kommunenr 0828
Alle grunnskoler med adresse i Seljord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 42,1 40,7 43,1 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,5 10,0 9,5 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,5 99,1 91,8 65,7 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 8,2 9,3 12,8 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 9,9 10,6 10,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,1 12,0 11,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,9 13,5 13,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 93,7 95,4 99,5 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 713 26 007 24 873 27 004 26 594
Undervisningstimer totalt per elev 68 76 72 75 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no