Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljord barneskule (UTGÅTT)
3840 SELJORD
Org.nr 975278638
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 19,3 18,9 18,8 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 10,7 11,0 11,3 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 181,4 182,7 118,3 113,5 49,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,1 8,1 8,7 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 10,9 11,2 11,6 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 13,9 13,6 14,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 95,3 100,0 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 044 12 438 12 153 12 087 12 429
Undervisningstimer totalt per elev 57 69 67 65 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no