Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljord barne- og ungdomsskule - Skole 1-10
Brøløsvegen 14
3840 SELJORD
Org.nr 975320499
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Seljord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 13,3 13,5 14,9 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 9,1 9,0 8,8 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,3 73,1 69,4 61,9 65,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 10,1 10,7 12,1 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,1 12,0 11,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,1 15,3 16,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 98,0 98,0 98,3 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 168 7 051 7 288 8 370 8 246
Undervisningstimer totalt per elev 76 72 73 75 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no