Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljestad ungdomsskole
Seljestadveien 60
9407 HARSTAD
Org.nr 974626861
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 35,3 37,1 38,7 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 10,7 11,3 10,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,6 166,7 102,0 115,8 39,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 5,2 7,9 7,4 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 14,2 15,1 14,6 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 18,6 24,4 23,4 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,4 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,1 93,4 94,1 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 021 18 735 17 363 19 800 20 596
Undervisningstimer totalt per elev 53 61 58 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no