Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljedalen skole
Vestlundveien 50
5145 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974737841
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 15,5 16,9 18,7 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,0 13,0 12,8 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,8 137,5 120,4 134,2 126,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 7,7 9,6 8,6 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,9 13,0 12,8 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,1 17,1 16,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 688 10 170 11 094 12 491 11 058
Undervisningstimer totalt per elev 56 62 57 58 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no