Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seljedalen skole
Vestlundveien 50
5145 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974737841
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 16,9 18,7 16,9 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 13,0 12,8 13,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,5 120,4 134,2 126,8 109,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 9,6 8,6 9,3 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 13,0 12,8 13,3 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,1 16,2 15,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 170 11 094 12 491 11 058 12 464
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 58 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no