Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selje skule
6740 SELJE
Org.nr 975289869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 314
Undervisningstimer totalt per elev 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no