Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selje skule
6740 SELJE
Org.nr 975289869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Selje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 19,6 19,2 19,1 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,8 9,1 9,3 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 48,3 60,2 72,2 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,8 17,0 13,2 11,3 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,3 8,8 9,3 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 12,5 13,0 12,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,4 13,9 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 91,9 96,6 91,9 81,4
Lærertimer som gis til undervisning 11 347 11 505 11 816 11 806 11 620
Undervisningstimer totalt per elev 69 71 77 76 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no