Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selje skule
6740 SELJE
Org.nr 975289869
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 19,2 19,1 18,1 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,1 9,3 9,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,3 60,2 72,2 53,8 38,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 13,2 11,3 15,3 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 8,8 9,3 8,6 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 13,0 12,5 13,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,9 13,3 13,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 96,6 91,9 81,4 78,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 505 11 816 11 806 11 620 11 314
Undervisningstimer totalt per elev 71 77 76 78 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no