Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selje kommune
Kommunenr 1441
Alle grunnskoler med adresse i Selje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 36,3 37,0 37,7 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,1 9,0 9,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 44,0 41,0 46,7 43,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 19,8 19,6 17,5 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,3 9,5 9,6 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 11,2 11,3 11,5 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,2 12,9 12,8 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 94,6 96,7 91,4 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 924 22 159 23 279 23 836 23 697
Undervisningstimer totalt per elev 72 70 78 77 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no