Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selfors ungdomsskole (utgått)
Sjøforsg 24
8613 MO I RANA
Org.nr 975292916
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 18,7 18,3 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,5 11,6 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,8 113,3 78,3 90,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 9,3 13,1 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 15,4 15,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,0 17,6 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,8 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 571 11 144 10 665 10 090
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no