Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selfors barneskole
Sportsalleen 5
8613 MO I RANA
Org.nr 975287041
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 16,7 15,4 15,8 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 13,3 13,1 12,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2 87,0 91,5 99,4 80,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 13,4 12,9 11,3 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 13,7 13,4 13,2 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 18,4 16,4 15,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 100,0 100,0 100,0 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 191 10 800 10 319 10 205 11 446
Undervisningstimer totalt per elev 68 56 57 58 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no