Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selevik skule
Dåfjordvegen 295
5410 SAGVÅG
Org.nr 975281396
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fitjar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,2 4,5 5,0 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 8,2 7,5 7,1 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,6 94,1 85,3 91,2 79,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 8,2 7,5 6,8 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 8,3 7,6 7,2 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 9,7 10,4 8,7 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 097 2 888 2 869 3 230 2 945
Undervisningstimer totalt per elev 129 90 99 104 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no