Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selbustrand skole
Fossgrenda 6
7584 SELBUSTRAND
Org.nr 975294617
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Selbu kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 221
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no