Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selbustrand skole
Fossgrenda 6
7584 SELBUSTRAND
Org.nr 975294617
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Selbu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 8,0 8,3 7,7 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,5 9,2 9,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,9 71,1 72,2 66,0 64,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 12,1 11,7 12,5 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,5 9,3 9,3 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,9 11,9 11,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 88,2 88,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 024 5 414 5 637 5 221 4 566
Undervisningstimer totalt per elev 70 78 81 82 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no