Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selbu ungdomsskole
Bellvegen 18
7580 SELBU
Org.nr 975289494
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Selbu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 17,2 18,5 15,0 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,7 9,4 10,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 165,6 171,0 166,7 231,8 129,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 5,4 5,0 4,4 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,2 12,5 14,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,1 13,6 17,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 96,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 604 9 730 10 867 9 226 9 952
Undervisningstimer totalt per elev 67 61 70 60 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no