Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selbu kommune
Kommunenr 5032
Alle grunnskoler med adresse i Selbu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 54,0 49,9 53,1 49,6 51,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,4 10,3 10,3 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,3 91,9 86,2 72,6 68,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 11,1 10,9 13,1 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,6 11,0 10,2 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,2 12,5 14,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,9 13,4 13,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 97,6 97,7 96,2 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 33 718 32 095 34 396 32 902 32 322
Undervisningstimer totalt per elev 67 63 69 70 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no