Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selbjørn skule
Gullsmedvegen 20
5397 BEKKJARVIK
Org.nr 975287866
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 18,4 17,4 17,9 17,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,4 12,6 11,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,1 40,2 38,5 36,2 33,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,5 28,4 29,1 28,1 31,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,6 12,8 11,4 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,9 15,1 14,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 635 12 512 11 494 11 894 11 786
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 59 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no