Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Selbjørn skule
Gullsmedvegen 20
5397 BEKKJARVIK
Org.nr 975287866
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 17,4 17,9 17,8 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,6 11,3 11,6 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,2 38,5 36,2 33,0 29,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,4 29,1 28,1 31,5 36,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,8 11,4 11,9 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,1 14,0 14,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 512 11 494 11 894 11 786 10 906
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 65 64 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no