Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sel skule (utgått)
Skulevegen 1
2672 SEL
Org.nr 975274497
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Sel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 5,0 5,7 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,8 9,8 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 229,2 155,3 52,5 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 7,6 17,5 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,8 10,1 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 14,3 11,4 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 937 3 421 3 931 3 705
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 76 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no