Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sel kommune
Kommunenr 0517
Alle grunnskoler med adresse i Sel kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 68,6 70,0 69,3 64,9 63,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,8 10,7 11,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 14 14 17 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,8 48,5 49,0 36,5 34,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 19,5 19,5 26,7 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,2 11,4 11,8 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,3 12,7 13,5 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,0 14,2 14,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 100,0 99,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 44 207 43 448 43 769 40 373 39 475
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 66 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no