Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sel kommune
Kommunenr 3437
Alle grunnskoler med adresse i Sel kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 70,0 69,3 64,9 63,4 63,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,7 11,1 11,0 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 14 17 18 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,5 49,0 36,5 34,6 38,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 19,5 26,7 28,0 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,4 11,8 12,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,7 13,5 11,9 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,2 14,9 15,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 100,0 99,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 43 448 43 769 40 373 39 475 39 941
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 64 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no