Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sekken oppvekstsenter - Avd skole
Håkon Herdebreis Veg 741
6418 SEKKEN
Org.nr 973994638
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,4 3,8 4,1 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 7,2 7,1 5,5 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 266,7 1 050,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,5 8,9 6,9 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 7,3 6,4 4,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 8,0 8,7 6,5 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 68,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 523 2 356 2 375 2 717 2 527
Undervisningstimer totalt per elev 110 98 99 129 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no