Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seim skule
Lurevegen 150
5912 SEIM
Org.nr 975285944
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 12,5 12,2 12,2 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,7 13,4 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9 60,7 48,3 48,7 47,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,2 20,2 24,7 24,9 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,8 13,4 13,5 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 16,6 17,1 17,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 852 8 251 8 095 8 091 8 338
Undervisningstimer totalt per elev 50 54 55 55 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no