Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Seiersten ungdomsskole
Belsjøveien 1
1443 DRØBAK
Org.nr 975272915
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Frogn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 32,2 42,5 39,6 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 12,8 10,0 11,0 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,9 182,0 211,8 338,4 350,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 6,4 4,2 2,8 2,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,6 17,1 13,5 14,8 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,1 19,6 14,7 16,6 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 96,3 98,2 100,0 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 200 19 281 24 699 22 572 21 831
Undervisningstimer totalt per elev 45 51 66 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no